Nama 25 Nabi dan Rasul Secara Berurutan

Kali ini penaungu.com akan menuliskan daftar Nama Nama 25 Nabi dan Rasul secara berurutan yang wajib kita ketahui secara lengkap, dari Silsilah 25 Nabi dan Rasul, Usia, kepada siapa di utus, Jumlah keturunan, tempat wafatnya dan berapa kali penyebutan nama 25 Nabi dan rasul di dalam AL Quran.

Nabi dan Rasul adalah orang orang pilihan yang di jadikan oleh Allah sebagai penyampai wahyu berupa syariat Agama kepada manusia.

Tugas para Nabi dan Rasul adalah menyeru manusia agar mereka mengesakan Allah dan beribadah hanya kepada-Nya, inilah inti dari kenapa 25 Nabi dan Rasul di utus, sebagaimana firmannya dalam surat Al-Anbiya ayat 25,

وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّنُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلآ أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya : “Bahwasanya tidak ada Ilah (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku (Allah)”. [Al Anbiyaa’:25].

Dalam ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan tugas, dasar dalam dakwah dan inti risalah para Nabi dan Rasul. Yaitu mengajak kepada tauhid, ikhlas ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala penyembahan kepada selain-Nya.

25 Nabi dan Rasul

Dalam perjalanannya Allah mengutus banyak Nabi dan Rasul dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir Muhammad Sallalahu alaihi wassalam, dalam banyak riwayat yang status riwayat tersebut di ragukan ke sahihannya di katakan bahwa Nabi jumlahnya 1200 dan Rasul jumlahnya 300.

Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul saja, karena ke 25 Nabi dan Rasul ini sajalah yang secara jelas di sebutkan di dalam Al Quran.

Seperti kita ketahui ada Nama di dalam Al Quran tapi tidak di sebutkan Nabi atau bukan, seperti contohnya Lukmanul Hakim, bahkan Namanya di jadikan sebagai Nama surat dalam AL Quran, tapi para Ulama berbeda pendapat apakah Beliau Nabi atau bukan.

Begitu juga dengan Nabi khidir, yang dalam AL Quran ada kisah panjang tentang Beliau, tapi di dalam ALQuran tidak ada satu ayat-pun yang menyebutkan Namanya, Lalu siapa sajakan nama 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui tersebut?

Nama 25 Nabi dan Rasul Secara Berurutan

25 nabi dan rasul

Berikut kami tuliskan Nama Nama 25 Nabi dan rasul secara berurutan beserta biografi lengkap, dari Silsilah 25 Nabi dan Rasul, Usia, masa hidup, tempat di utus, jumlah keturunan, tempat wafatnya dan berapa kali penyebutan namanya dalam Al Qur’an.

Daftar nama 25 Nabi dan Rasul ini Disarikan dari kitab Qashash al-Anbiya’ karya Ibn Katsir, Badai’ az-Zuhur karya Imam as-Suyuthi dan lainnya.

Urutan Nama Nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adam Alaihissalam

 • Nama Nabi: Adam Alaihissalam.
 • Usia: 930 tahun.
 • Masa Hidup Nabi Adam: 5872-4942 SM.
 • Tempat turunnya Nabi Adam: India ada juga yang berpendapat di Jazirah Arab.
 • Tempat wafatnya Nabi Adam: India, ada juga yang berpendapat di Mekkah.
 • Jumlah keturunan Nabi Adam: 40 laki-laki dan perempuan.
 • Al-Quran menyebutkan Nama Adam sebanyak: 25 kali.

2. Idris Alaihissalam.

 • Nama Nabi: Idris/Akhnukh bin Yarid, nama Ibunya Asyut.
 • Silsilah Nabi Idris: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As.
 • Usia Nabi Idris: 345 tahun di bumi.
 • Masa Hidup Nabi Idris: 4533-4188 SM.
 • Tempat diutus Nabi Idris: Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis).
 • Tempat wafatnya Nabi Idris: Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.

3. Nuh Alaihissalam.

 • Nama Nabi: Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak.
 • Silsilah Nabi Nuh: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As.
 • Usia Nabi Nuh: 950 tahun.
 • Masa Hidup Nabi Nuh: 3993-3043 SM.
 • Tempat diutus Nabi Nuh: Selatan Irak.
 • Tempat wafatnya Nabi Nuh: Mekkah.
 • Jumlah keturunan Nabi Nuh: 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an).
 • Sebutan kaumnya: Kaum Nuh.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 43 kali.

4. Hud Alaihissalam.

 • Nama Nabi: Hud bin Abdullah.
 • Silsilah Nabi Hud: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Iram (Aram) → ‘Aush (‘Uks) → ‘Ad → al-Khulud → Rabah → Abdullah → Hud As.
 • Usia Nabi Hud: 130 tahun.
 • Masa hidup Nabi Hud : 2450-2320 SM.
 • Tempat diutus Nabi Hud: Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman).
 • Tempat wafatnya Nabi Hud: Bagian Timur Hadhramaut Yaman.
 • Sebutan kaumnya: Kaum ‘Ad.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 7 kali.

5. Shalih Alaihissalam.

 • Nama: Shalih bin Ubaid.
 • Silsilah Nabi Shalih: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Iram (Aram) → Amir → Tsamud → Hadzir → Ubaid → Masah → Asif → Ubaid → Shalih As.
 • Usia Nabi Shalih: 70 tahun.
 • Masa hidup Nabi Shalih: 2150-2080 SM.
 • Tempat diutus Nabi Shalih: Daerah al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria).
 • Tempat wafatnya Nabi Shalih: Mekkah.
 • Sebutan kaumnya: Kaum Tsamud.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 10 kali.

6. Ibrahim Alaihissalam.

 • Nama: Ibrahim bin Tarakh.
 • Silsilah Nabi Ibrahim: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As.
 • Usia Nabi Ibrahim: 175 tahun.
 • Masa hidup Nabi Ibrahim: 1997-1822 SM.
 • Tempat diutus Nabi Ibrahim: Ur, daerah selatan Babylon (Irak).
 • Tempat wafatnya Nabi Ibrahim: Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel).
 • Jumlah keturunan Nabi Ibrahim: 13 anak (termasuk Nabi Ismail As. dan Nabi Ishaq As.).
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 69 kali.

7. Luth Alaihissalam.

 • Nama: Luth bin Haran.
 • Silsilah Nabi Luth: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Haran → Luth As.
 • Usia Nabi Luth: 80 tahun.
 • Masa hidup Nabi Luth: 1950-1870 SM.
 • Tempat diutus Nabi Luth: Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth).
 • Tempat wafatnya Nabi Luth: Desa Shafrah di Syam (Syria).
 • Jumlah keturunan Nabi Luth: 2 putri (Ratsiya dan Za’rita).
 • Sebutan kaumnya: Kaum Luth.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 27 kali.

8. Ismail Alaihissalam.

 • Nama: Ismail bin Ibrahim.
 • Silsilah Nabi Ismail: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ismail As.
 • Usia Nabi Ismail: 137 tahun.
 • Masa hidup Nabi Ismail: 1911-1774 SM.
 • Tempat diutus Nabi Ismail: Mekah.
 • Tempat wafatnya Nabi Ismail: Mekkah.
 • Jumlah keturunan Nabi Ismail: 12 anak.
 • Sebutan kaumnya: Amaliq dan Kabilah Yaman.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.

9. Ishaq Alaihissalam.

 • Nama: Ishaq bin Ibrahim.
 • Silsilah Nabi Ishak: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As.
 • Usia Nabi Ishak: 180 tahun.
 • Masa hidup Nabi Ishak: 1897-1717 SM.
 • Tempat diutus Nabi Ishak: Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an).
 • Jumlah keturunan Nabi Ishak: 2 anak (termasuk Nabi Ya’qub As./Israel).
 • Tempat wafatnya Nabi Ishak: Al-Khalil (Hebron).
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 17 kali.

10. Ya’qub Alaihissalam.

 • Nama: Ya’qub/Israel bin Ishaq.
 • Silsilah Nabi Yaqub: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Ya’qub As.
 • Usia Nabi Yaqub: 147 tahun.
 • Masa hidup Nabi Yaqub: 1837-1690 SM.
 • Tempat diutus Nabi Yaqub: Syam (Syria).
 • Jumlah keturunan Nabi Yaqub: 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah).
 • Tempat wafatnya Nabi Yaqub: Al-Khalil (Hebron), Palestina.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 18 kali.

11. Yusuf Alaihissalam.

 • Nama: Yusuf bin Ya’qub.
 • Silsilah Nabi Yusuf: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Ya’qub As. → Yusuf As.
 • Usia Nabi Yusuf: 110 tahun.
 • Masa hidup Nabi Yusuf: 1745-1635 SM.
 • Tempat diutus Nabi Yusuf: Mesir.
 • Jumlah keturunan Nabi Yusuf: 3 anak; 2 laki-laki dan 1 perempuan.
 • Tempat wafatnya Nabi Yusuf: Nablus.
 • Sebutan kaumnya: Heksos dan Bani Israel.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 58 kali.

12. Ayyub Alaihissalam.

 • Nama: Ayyub bin Amush.
 • Silsilah Nabi Ayyub: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → al-‘Aish → Rum → Tawakh → Amush → Ayub As.
 • Usia Nabi Ayyub: 120 tahun.
 • Masa hidup Nabi Ayyub: 1540-1420 SM.
 • Tempat diutus Nabi Ayyub: Dataran Hauran.
 • Jumlah keturunan Nabi Ayyub: 26 anak.
 • Tempat wafatnya Nabi Ayyub: Dataran Hauran.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.

13. Syu’aib Alaihissalam.

 • Nama: Syu’aib bin Mikail.
 • Silsilah Nabi Syu’aib : Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Madyan → Yasyjur → Mikail → Syu’aib As.
 • Usia Nabi Syu’aib: 110 tahun.
 • Masa hidup Nabi Syu’aib: 1600-1490 SM.
 • Tempat diutus Nabi Syu’aib: Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai).
 • Jumlah keturunan Nabi Syu’aib: 2 anak perempuan.
 • Tempat wafatnya Nabi Syu’aib: Yordania.
 • Sebutan kaumnya: Madyan dan Ash-habul Aikah.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 11 kali.

14. Musa Alaihissalam.

 • Nama: Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal.
 • Silsilah Nabi Musa: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matisyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Ya’qub As. → Lawi → Azar → Qahats → Imran → Musa As.
 • Usia Nabi Musa: 120 tahun.
 • Masa hidup Nabi Musa: 1527-1407 SM.
 • Tempat diutus Nabi Musa: Sinai di Mesir.
 • Jumlah keturunan Nabi Musa: 2 anak, Azir dan Jarsyun, dari istrinya bernama Shafura binti Syu’aib As.
 • Tempat wafatnya Nabi Musa: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang).
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 136 kali.

15. Harun Alaihissalam.

 • Nama: Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha.
 • Silsilah Nabi Harun: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Ya’qub As. → Lawi → Azar → Qahats → Imran → Harun As.
 • Usia Nabi Harun: 123 tahun.
 • Masa hidup Nabi Harun: 1531-1408 SM.
 • Tempat diutus Nabi Harun: Sinai di Mesir.
 • Tempat wafatnya Nabi Harun: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang).
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 20 kali.

16. Dzulkifli Alaihissalam.

 • Nama: Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayyub.
 • Silsilah Nabi Dzulkifli: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → al-‘Aish → Rum → Tawakh → Amush → Ayyub As. → Dzulkifli As.
 • Usia Nabi Dzulkifli: 75 tahun.
 • Masa hidup Nabi Dzulkifli: 1500-1425 SM.
 • Tempat diutus Nabi Dzulkifli: Damaskus dan sekitarnya.
 • Tempat wafatnya Nabi Dzulkifli: Damaskus.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Yordania.
 • Al-Quran Menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.

17. Daud Alaihissalam.

 • Nama: Daud bin Isya.
 • Silsilah Nabi Daud: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Yahudza → Farish → Hashrun → Aram → Aminadab → Hasyun → Salmun → Bu’az → Uwaibid → Isya → Daud As.
 • Usia Nabi Daud: 100 tahun.
 • Masa hidup Nabi Daud: 1063-963 SM.
 • Tempat diutus Nabi Daud: Palestina (dan Israel).
 • Jumlah keturunan Nabi Daud: 1 anak, Sulaiman As.
 • Tempat wafatnya Nabi Daud: Baitul Maqdis (Yerusalem).
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Al-Quran menyebutkanya namanya sebanyak: 18 kali.

18. Sulaiman Alaihissalam.

 • Nama: Sulaiman bin Daud.
 • Silsilah Nabi Sulaiman: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matisyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Yahudza → Farish → Hashrun → Aram → Aminadab → Hasyun → Salmun → Bu’az → Uwaibid → Isya → Daud As. → Sulaiman As.
 • Usia Nabi Sulaiman: 66 tahun.
 • Masa hidup Nabi Sulaiman: 989-923 SM.
 • Tempat diutus Nabi Sulaiman: Palestina (dan Israel).
 • Jumlah keturunan Nabi Sulaiman: 1 anak, Rahab’an.
 • Tempat wafatnya Nabi Sulaiman: Baitul Maqdis (Yerusalem).
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali.

19. Ilyas Alaihissalam.

 • Nama: Ilyas bin Yasin.
 • Silsilah Nabi Ilyas: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Ya’qub As. → Lawi → Azar → Qahats → Imran → Harun As. → Alzar → Fanhash → Yasin → Ilyas As.
 • Usia Nabi Ilyas: 60 tahun di bumi.
 • Masa hidup Nabi Ilyas: 910-850 SM.
 • Tempat diutus Nabi Ilyas: Ba’labak (Lebanon).
 • Tempat wafatnya Nabi Ilyas: Diangkat Allah ke langit.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Fenisia.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.

20. Ilyasa Alaihissalam.

 • Nama: Ilyasa bin Akhthub.
 • Silsilah Nabi Ilyasa : Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Ya’qub As. → Yusuf As. → Ifrayim → Syutlim → Akhthub → Ilyasa’ As.
 • Usia Nabi Ilyasa: 90 tahun.
 • Masa hidup Nabi Ilyasa: 885-795 SM.
 • Tempat diutus Nabi Ilyasa: Jaubar, Damaskus.
 • Tempat wafatnya Nabi Ilyasa: Palestina.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Bani Israel.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.

21. Yunus Alaihissalam.

 • Nama: Yunus/Yunan/Dzan Nun bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya. ***Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As.
 • Silsilah Nabi Yunus : Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Ya’qub As. → Yusuf As. → Bunyamin → Abumatta → Matta → Yunus As.
 • Usia Nabi Yunus: 70 tahun.
 • Masa hidup Nabi Yunus: 820-750 SM.
 • Tempat diutus Nabi Yunus: Ninawa, Irak.
 • Tempat wafatnya Nabi Yunus: Ninawa, Irak.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Asyiria, di utara Irak.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 5 kali.

22. Zakariya Alaihissalam.

 • Nama: Zakariya bin Dan.
 • Silsilah Nabi Zakaria: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Yahudza → Farish → Hashrun → Aram → Aminadab → Hasyun → Salmun → Bu’az → Uwaibid → Isya → Daud As. → Sulaiman As. → Rahab’am → Aynaman → Yahfayath → Syalum → Nahur → Bal’athah → Barkhiya → Shiddiqah → Muslim → Sulaiman → Daud → Hasyban → Shaduq → Muslim → Dan → Zakariya As.
 • Usia Nabi Zakaria: 122 tahun.
 • Masa hidup Nabi Zakaria: 91 SM-31 M.
 • Tempat diutus Nabi Zakaria: Palestina.
 • Tempat wafatnya Nabi Zakaria: Halab (Aleppo).
 • Jumlah keturunan Nabi Zakaria: 1 anak.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.

23. Yahya Alaihissalam.

 • Nama: Yahya bin Zakariya.
 • Silsilah Nabi Yahya: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Yahudza → Farish → Hashrun → Aram → Aminadab → Hasyun → Salmun → Bu’az → Uwaibid → Isya → Daud As. → Sulaiman As. → Rahab’am → Aynaman → Yahfayath → Syalum → Nahur → Bal’athah → Barkhiya → Shiddiqah → Muslim → Sulaiman → Daud → Hasyban → Shaduq → Muslim → Dan → Zakariya As. → Yahya As.
 • Usia Nabi Yahya: 32 tahun.
 • Masa hidup Nabi Yahya: 1 SM-31 M.
 • Tempat diutus Nabi Yahya: Palestina.
 • Tempat wafatnya Nabi Yahya: Damaskus.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 5 kali.

24. Isa Alaihissalam.

 • Nama: Isa bin Maryam binti Imran. ***Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As..
 • Silsilah Nabi Isa: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ishaq As. → Yahudza → Farish → Hashrun → Aram → Aminadab → Hasyun → Salmun → Bu’az → Uwaibid → Isya → Daud As. → Sulaiman As. → Rahab’am → Radim → Yahusafat → Barid → Nausa → Nawas → Amsaya → Izazaya → Au’am → Ahrif → Hizkil → Misyam → Amur → Sahim → Imran → Maryam → Isa As.
 • Usia Nabi Isa: 33 tahun di bumi.
 • Masa hidup Nabi Isa: 1 SM-32 M.
 • Tempat diutus Nabi Isa: Palestina.
 • Tempat wafatnya Nabi Isa: Diangkat oleh Allah ke langit.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali, sebutan al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali.

25. Muhammad Sallallahu alaihi wassalam.

 • Nama: Muhammad bin Abdullah.
 • Silsilah Nabi Muhammad : Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ismail As. → Nabit → Yasyjub → Ya’rub → Tairah → Nahur → Muqawwim → Udad → Adnan → Ma’ad → Nizar → Mudhar → Ilyas → Mudrikah → Khuzaimah → Kinanah → an-Nadhar → Malik → Quraisy (Fihr) → Ghalib → Lu’ay → Ka’ab → Murrah → Kilab → Qushay → Zuhrah → Abdu Manaf → Hasyim → Abdul Muthalib → Abdullah → Muhammad Saw.
  Silsilah dari Ibu: Adam As. → Syits → Anusy → Qinan → Mihlail → Yarid → Idris As. → Matusyalih → Lamak → Nuh As. → Sam → Arfakhsyad → Syalih → Abir → Falij → Ra’u → Saruj → Nahur → Tarakh → Ibrahim As. → Ismail As. → Nabit → Yasyjub → Ya’rub → Tairah → Nahur → Muqawwim → Udad → Adnan → Ma’ad → Nizar → Mudhar → Ilyas → Mudrikah → Khuzaimah → Kinanah → an-Nadhar → Malik → Quraisy (Fihr) → Ghalib → Lu’ay → Ka’ab → Murrah → Kilab → Qushay → Zuhrah → Abdu Manaf → Wahab → Aminah → Muhammad Saw.
 • Usia Nabi Muhammad: 62 tahun.
 • Masa Hidup Nabi Muhammad: 570-632 M.
 • Tempat diutus Nabi Muhammad: Mekkah.
 • Tempat wafatnya Nabi Muhammad: Madinah.
 • Jumlah keturunan Nabi Muhammad: 7 anak; 3 laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dan 4 perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-Zahra.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arab.
 • Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 25 kali, rinciannya, Nama Nabi Muhammad dalamALQuran sebanyak 4 kali, Nama Ahmad sebanyak 1 kali dan sisanya di sebutkan dalam bentuk nama sifat Beliau Sallalahu alaihi wassalam.

Nama 25 Nabi dan Rasul ini dirangkum dari kitab Qashash al-Anbiya’ Ibn Katsir, Badai’ az-Zuhur Imam as-
Suyuthi dan sumber lainnya.

Dalam tulisan ini kita menyebutkan Nama 25 Nabi dan Rasul, apakah kita tahu apa perbedaan dari nabi dan rasul?, simak penjelasan tentang perbedaan tersebut pada artikel, Perbedaan Nabi dan Rasul.

Juga tidak kalah penting adalah pertanyaan tentang Apakah nabi mempunyai sifat sebagaimana manusia?

Demikian tulisan kali ini tentang Nama Nama 25 Nabi dan Rasul secara berurutan yang di lengkapi dengan biodata, mudah mudahan nanti Allah berikan kekuatan dan kemudahan untuk melanjutkan tulisan ini tentang Kisah 25 Nabi dan Rasul juga Mukjizat 25 Nabi dan Rasul. Wallahu a’lam.

Baca Juga:

Bagikan:

Tinggalkan komentar